presto komin bez troski

Akcjonariat


Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba  akcji

Liczba głosów

Akcjonariat według liczby głosów  [%]

Akcjonariat według liczby akcji[%]

Krzysztof Sowiński

5 192 500

5 192 500

6%

6%

Rafał Skibniewski

5 168 167

5 168 167

5,97 %

5,97%

Pozostali

-

-

88,03%

88,03%