presto komin bez troski

Kontakt dla inwestorów

Kontakt do Spółki:

Presto S.A. Centrala

ul. Mehoffera 86
03-118 Warszawa
Tel. (22) 889 56 75
Fax. (22) 435 58 70
e-mail: biuro@presto-kominy.pl
  

Prezes Zarządu - Adam Dziedzic

PR i kontakt dla mediów:


Katarzyna Bieniek
Tel. 501052691