presto komin bez troski

Aktualności

2013-02-07

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A oraz B

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgopdnie z Uchwałą Nr 144/2013 z dnia 05 lutego 2013 r., wyznaczył 8 lutego 2013 r. pierwszym dniem notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. 
Tym samym 7 luty 2013 r. będzie ostatnim dniem notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.


Więcej: Raport bieżący nr 9/2013.