presto komin bez troski

Aktualności

2012-09-14

Zawarcie umów lock-up na akcjach serii A

11.09.2012 r. akcjonariusze posiadający łącznie 30 000 000 akcji serii A, stanowiących 88,24 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz dających tyle samo głosów na WZA, zawarli ze Spółką umowy czasowego wyłączenia zbywalności akcji (umowy typu "lock-up"). Będą one obowiązywać przez rok od daty ich podpisania, czyli do dnia 11.09.2013 r. Kara przewidziana za złamanie postanowień wynosi 50 gr za każdą sprzedaną akcję. Ograniczenie zbywalności akcji Spółki nie dotyczy transakcji dokonywanych poza rynkiem NewConnect. Przedmiotowe zobowiązanie akcjonariuszy posiadających akcje serii A przechodzi na wszystkich nabywców, którzy dokonają zakupu akcji tej serii poza rynkiem NewConnect.