presto komin bez troski

Aktualności

2012-10-05

Hypocaust - nowy, innowacyjny produkt Presto

Hasłem HYPOCAUST określa się systemy grzewcze starożytnej Grecji i Rzymu, w których ciepło spalin i gorącego powietrza wykorzystywane było do ogrzania dużych powierzchni podłóg i ścian. Podgrzewane elementy (ścian i podłóg) emitowały ciepło do wnętrza pomieszczenia na zasadzie romieniowania, stwarzając komfortowe warunki w całym pomieszczeniu. 

Budowa tego typu systemów grzewczych ulegała w starożytności pewnym modyfikacjom, ale podstawowa zasada ich działania pozostała bez zmian. 

Konstrukcje systemów grzewczych ewoluowały i jednym z ich rozwiązań są piece wykonane z ceramiki, które w zależności od wykonania i zastosowanych materiałów miały różne właściwości akumulacji ciepła oraz sprawność.

Nowoczesne konstrukcje pieców akumulacyjnych muszą spełniać podstawowe wymogi: wysoka sprawność i długi czas międzywsadowy. Piec akumulacyjny zbudowany jest z paleniska i rozbudowanego systemu kanałów odprowadzających spaliny. Budowa taka zapewnia maksymalne wykorzystanie powstałej przy spalaniu energii cieplnej i właściwe nagrzanie części akumulacyjnej pieca.


http://www.presto-hypocaust.pl